MENYELAMATKAN INDUSTRI DAN SEKTOR EKONOMI SERTA USAHAWAN DI SELANGOR

STRATEGI 2


"Invoice Financing" untuk IKS Selangor yang layak

Bantuan kewangan modal pusingan agropreneur dengan kerjasama Agrobank

Bantuan kewangan modal pusingan agropreneur dengan kerjasama Agrobank

Pembelian hasil segar dari pekebun oleh PKPS

Pembelian hasil segar dari pekebun oleh PKPS

Program peningkatan hasil tani

Program peningkatan hasil tani

Pinjaman modal awalan kepada 8,000 usahawan yang berkelayakan

Pinjaman modal awalan kepada 8,000 usahawan yang berkelayakan

Platform online untuk penjaja makanan

Platform online untuk penjaja makanan

Mohon Disini